Informacje patentowe

Produkty bezpieczeństwa są chronione przez jeden lub więcej z poniższych elementów:

Patenty

7,111,445; 7,214,425; 7,770,372; 7,939,686; 8,671,462; 8,875,312; 8,887,534; 9,457,206; 9,994,979; 10,201,200; 10,520,280; 10,570,538; 10,697,112; D810,361; 11,435,168 oraz Patenty Zagraniczne.

Opublikowane wnioski oczekujące na rozpatrzenie:

US-2016-0194793; US-2018-0087191; US-2021-0207294; US-2020-0132418; US-2020-0255984; US-2020-0345083 oraz inne amerykańskie i zagraniczne patenty oczekujące na rozpatrzenie.

Znaki towarowe

Wykończenie antybakteryjne Micro-Texpur® jest chronione patentem 7,939,686 w USA i Meksyku oraz innymi patentami w USA i za granicą.

Tuff-N-Lite® jest znakiem towarowym Supreme Corporation. Micro-Texpur® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro-Texpur, LLC.