Polityka prywatności

Supreme Corporation i nasze marki, w tym między innymi Tuff-N-Lite®, Lite-N-Cool® i Micro-Texpur®, cenią naszych klientów i szanują ich prywatność. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika o tym, jakie Dane Osobowe możemy od niego gromadzić, w jaki sposób wykorzystujemy takie informacje, a także o możliwościach wyboru użytkownika w zakresie korzystania z tych informacji oraz możliwości ich przeglądania i poprawiania. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie klientów w Stanach Zjednoczonych.

Dla celów niniejszych zasad "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. Większość naszych witryn internetowych nie wymaga przekazywania nam Danych Osobowych przez użytkownika. W niektórych przypadkach (np. podczas zakupu lub zamawiania produktu lub rejestracji w celu wzięcia udziału w konkursach itp.) możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji o sobie, takich jak imię i nazwisko, adres do wysyłki/fakturowania, numer telefonu, adres e-mail, informacje o karcie kredytowej itp. Ponadto nasze serwery internetowe mogą automatycznie rozpoznawać informacje dotyczące nazwy domeny (lub dostawcy dostępu) i adresu e-mail, a my możemy wykorzystywać te dane do tworzenia trendów i statystyk, ale poszczególni użytkownicy pozostaną anonimowi, chyba że użytkownik dobrowolnie powie nam, kim jest. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe podane przez użytkownika wyłącznie do celów wewnętrznych, takich jak:

  • w konkretnym celu, dla którego zostały zgłoszone (na przykład w celu sfinalizowania zakupu produktu, wzięcia udziału w konkursie, udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail itp;)
  • w celu poprawy zawartości, wyglądu i użyteczności naszych witryn internetowych;
  • śledzenie korzystania z naszych stron internetowych przez odwiedzających w celu prowadzenia wewnętrznych badań rynkowych; oraz
  • w celu powiadamiania odwiedzających o aktualizacjach stron internetowych lub o nowych produktach lub usługach.

Od czasu do czasu możemy zawierać umowy z firmami lub osobami w celu świadczenia określonych usług, w tym przetwarzania kart kredytowych, wysyłki, zarządzania danymi, usług promocyjnych itp. Możemy przekazywać tym dostawcom informacje niezbędne do świadczenia tych usług. Od czasu do czasu możemy również nawiązywać relacje biznesowe z innymi osobami lub podmiotami, które uważamy za godne zaufania. W takich przypadkach możemy wypożyczać, wymieniać, udostępniać i/lub odsyłać informacje, w tym dane kontaktowe użytkownika, które umożliwią takim osobom lub podmiotom skontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług, które mogą go zainteresować. Ponadto możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania lub śledzenia reklam w naszej witrynie internetowej i innych witrynach internetowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) dotyczące odwiedzin użytkownika w tej i innych witrynach internetowych w celu pomiaru skuteczności reklam oraz dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika.

Ponadto możemy organizować loterie, konkursy, loterie i podobne promocje za pośrednictwem naszej witryny internetowej, które mogą wymagać rejestracji online. Zazwyczaj prosimy o podanie pewnych danych osobowych, gdy użytkownik bierze udział w loterii, konkursie, loterii lub podobnej promocji i, jeśli ma to zastosowanie, wygrywa je. Możemy udostępniać te dane osobowe zewnętrznym sponsorom takich loterii, konkursów, loterii i promocji (niezależnie od tego, czy są one organizowane przez nas) lub w inny sposób zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do takich loterii, konkursów, loterii lub promocji. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z zasadami każdej loterii, konkursu, loterii i promocji, w której uczestniczy za pośrednictwem naszej witryny internetowej, ponieważ mogą one zawierać dodatkowe ważne informacje na temat wykorzystania przez nas lub sponsora informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. W zakresie, w jakim warunki takich zasad dotyczących przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika są sprzeczne z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, warunki takich zasad będą miały pierwszeństwo.

Edytowanie, aktualizowanie, poprawianie i usuwanie informacji o użytkowniku Chcemy komunikować się z użytkownikiem tylko wtedy, gdy chce on otrzymywać od nas informacje. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać marketingu bezpośredniego od nas ani od osób trzecich lub jeśli chce zrezygnować z udostępniania przez nas jego danych innym podmiotom zajmującym się marketingiem, powinien nas o tym powiadomić. Użytkownik może edytować lub aktualizować swoje dane osobowe lub zrezygnować z otrzymywania informacji od nas, dowolnej lub wszystkich naszych marek lub stron trzecich, kontaktując się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na poniższe adresy. Prosimy o podanie adresu e-mail, adresu pocztowego, imienia i nazwiska oraz konkretnych informacji, których użytkownik nie chce otrzymywać.

Kontakt

Lub napisz do:

Supreme Corporation Attn: Corporate Communications,
325 Spencer Road NE, Conover, NC 28613

Ochrona dzieci Dokładamy szczególnych starań, aby chronić bezpieczeństwo i prywatność dzieci. Nigdy świadomie nie będziemy prosić online o podanie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia bez uprzedniej możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Nasze witryny internetowe są witrynami przeznaczonymi dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci ani przeznaczone dla nich.

Pliki cookie Nasze witryny internetowe wykorzystują "pliki cookie", które są małymi plikami danych przechowywanymi na komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie umożliwiają dokonywanie zakupów w naszych witrynach internetowych i mogą być wykorzystywane na różne sposoby w celu ulepszenia lub spersonalizowania przeglądania Internetu i zakupów.

Na przykład możemy używać plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji witryny, zapamiętywać elementy w koszyku, przechowywać preferencje, rozpoznawać użytkownika po powrocie do naszej witryny, śledzić zamówienia oraz monitorować i przechowywać informacje o korzystaniu z naszych witryn internetowych.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub powiadamiała go o wysłaniu pliku cookie, dając mu możliwość podjęcia decyzji o jego akceptacji. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do informacji o swoim koncie ani dokonywać zakupów w naszych witrynach internetowych.

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Bezpieczeństwo Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych udostępnianych nam przez użytkowników. Niestety jednak nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet będzie w 100% bezpieczna. W związku z tym, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do lub z naszych witryn internetowych, a użytkownicy robią to na własne ryzyko.

Łącza do witryn osób trzecich Nasze witryny mogą zawierać łącza do witryn obsługiwanych i utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli. Polityka prywatności na takich stronach może różnić się od naszej polityki prywatności. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn na własne ryzyko. Przed ujawnieniem jakichkolwiek Danych Osobowych w takiej witrynie należy zawsze zapoznać się z polityką prywatności witryny, do której prowadzi łącze. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Należy okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce prywatności będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany.